Training - De Tekenbewegingsmethode

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Training

TRAINING


In het vak van beeldende therapie zien wij een tekort op het gebied van ervaringsgericht en energetisch werken. Gezien de huidige ontwikkelingen in methodisch werken binnen de GGZ achten wij het zinvol om vakgenoten in staat te stellen de tekenbewegingsmethode te gebruiken als basale en effectieve werkwijze, die voor een brede doelgroep toepasbaar is.

Een keer per jaar geven wij de training WERKEN IN AANDACHT. De training is er op gericht om vaktherapeuten, psychotherapeuten, coaches en andere begeleiders kennis te laten maken met de tekenbewegingsmethode (TBM). Het doel van de training is tweeledig: het zelf ervaren en het leren toepassen van de methode in de behandeling van cliënten.
De training sluit aan op verschillende vormen van therapie, waaronder Dialectische Gedragstherapie (DGT), schematherapie (SFT) en Mindfulness.  


TBM is gericht op het inzicht krijgen in het eigen functioneren en het aanleren van vaardigheden voor het verbeteren van de levenskwaliteit door het veranderen van gedrags-, emotionele en denkpatronen. Anderzijds richt de methode zich op radicale acceptatie van wat niet te veranderen is. De oefeningen hebben als doel het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn, ademhaling, concentratie, oordeelvrije zelfreflectie, intermenselijke vaardigheden en het hanteren van emoties en crises.

Een breed scala aan aspecten komt hierbij aan bod, zoals:

  • erkenning en verheldering van gevoelens en gedachten

  • ontlading van spanningen en blokkades   

  • verbinding en balans bevorderen tussen beide hersenhelften

  • vergroten van concentratie, rust en intuïtie

  • ik-versterking en verbinding met de ander

  • gericht op het proces in het hier en nu


folder >>>


STUDIEDAGEN

Naast de vierdaagse basistraining WERKEN IN AANDACHT voor therapeuten geven wij een aantal keer per jaar een geaccrediteerde TBM studiedag. Deze studiedagen zijn gericht op verdieping van TBM-vaardigheden voor specifieke doelgroepen en problematiek, en zijn bedoeld voor (vak)therapeuten, andere hulpverleners en coaches.


folder >>>


AGENDA

WERKEN IN AANDACHT 2017
TRAINING VOOR THERAPEUTEN EN COACHES

Deze training bestaat uit drie vrijdagen en een evaluatie- en toetsingsdag en
geeft voldoende informatie om zelf met TBM aan het werk te gaan.
Als aanvulling hierop kun je deelnemen aan onze studiedagen.

WERKEN IN AANDACHT NAJAAR 2017

Data:              10 en 24 november, 8 december 2017 en 19 januari 2018

TIJD:              vrijdag van 11.00 tot 17.00
DEELNEMERS: max 12 personen
PLAATS:         Haarlem, Ruimte deGarage, Kennemerstraat 11a
KOSTEN:         550 euro incl. BTW, materiaal en het boek 'IN TEKENBEWEGING ZIJN'

INFORMATIE & AANMELDING: info@tekenbeweging.nl


STUDIEDAGEN 2018
VOOR THERAPEUTEN EN COACHES

Deze studiedagen bieden een basis om patronen en blokkades te herkennen en bewerken aan de hand van de theorie en praktijk van TBM. De drie studiedagen hebben een onderlinge samenhang en opbouw, maar kunnen tevens los van elkaar gevolgd worden. De eerste dag gaat over de wisselwerking tussen verbondenheid en autonomie. Op de tweede dag stellen we de vraag:wat gebeurt als de verbondenheid verbroken wordt? Hierbij komen verlies en rouw aan de orde. En op de derde studiedag besteden we aandacht aan traumabehandeling.
Tijdens de drie studiedagen wordt ruim aandacht besteed over de toepasbaarheid binnen je werk als therapeut.

Verbondenheid en autonomie
- vrijdag 9 februari 2018
De eerste basisbehoefte van ieder mens is veilige verbondenheid. Van daaruit kan je je ontwikkelen tot een autonoom persoon. Tijdens deze studiedagen onderzoeken we dit thema door middel van TBM. Hoe kun je de samenhang tussen verbondenheid en autonomie in jezelf waarnemen en verstrekken?

Verbroken verbinding
- vrijdag 16 maart 2018
Wanneer veilige verbondenheid verbroken wordt, zoals bij het verlies van een dierbare, door scheiding of door verlies van werk heeft dat vaak grote consequenties. Deze dag biedt ruimte voor zelfonderzoek over dit thema.

Trauma in tekenbeweging
- vrijdag 20 april 2018
Met een trauma ben je meestal alleen. Het verstopt zich en het beheerst een groot deel van je dagelijks leven, je kunt er zelf niet bij en anderen begrijpen het vaak niet....
De dynamische TBM oefeningen brengen beweging in gevoelens, beelden en aannames over traumatische ervaringen. Traumasporen worden zichtbaar gemaakt en verlegd. Zo kan er een nieuw perspectief komen op het trauma.

TIJD:                vrijdag van 11:00 to 17:00 uur
DEELNEMERS:   max 12 personen
PLAATS:           Haarlem, Ruimte deGarage, Kennemerstraat 11a
KOSTEN:          115 euro per dag incl. BTW en materiaal
ACCREDITATIE: 6 punten per studiedag

INFORMATIE & AANMELDING: info@tekenbeweging.nlWERKEN IN AANDACHT 2018
TRAINING VOOR THERAPEUTEN EN COACHES

Deze training bestaat uit drie vrijdagen en een evaluatie- en toetsingsdag en
geeft voldoende informatie om zelf met TBM aan het werk te gaan.
Als aanvulling hierop kun je deelnemen aan onze studiedagen.

WERKEN IN AANDACHT NAJAAR 2018

Data:              16 en 30 november, 14 december 2018 en 18 januari 2019

TIJD:              vrijdag van 11.00 tot 17.00
DEELNEMERS: max 12 personen
PLAATS:         Haarlem, Ruimte deGarage, Kennemerstraat 11a
KOSTEN:         550 euro incl. BTW, materiaal en het boek 'IN TEKENBEWEGING ZIJN'

INFORMATIE & AANMELDING: info@tekenbeweging.nl


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu