TBM is een menswaardige methode om de innerlijke staat van zijn boven water te krijgen, veilig en zichtbaar in beeld. Een schat aan oefeningen om ruimte in te nemen of gedrag te veranderen. Een kans om een beter leven te krijgen,een kans om voorbij de oer-sprong te springen.

Marleen van den Bergh, beeldend kunstenaar en procesbegeleider

Het heeft me verrast wat de oefeningen mij hebben gebracht en geleerd over mezelf. Het feit dat een tekenbeweging mij daadwerkelijk direct toegang geeft tot mijn gevoelens en deze ook verwerkt, brengt mij zelfkennis en vreugde. (Annelies Wasmann, beeldend therapeut)

Ik heb zelf ondervonden hoe direct deze methode werkt. Mijn gevoel zat diep binnen opgeborgen. Het creëerde interne spanningen en de confrontatie hiermee was hard en pijnlijk. De controle blijven behouden of vermijden had geen zin. Ik ervaarde nadien toch een soort verlossing en bevrijding. (Tine, beeldend therapeut, beeldhouwer)

De basishouding alvorens de oefeningen te starten, doet me denken aan de empathische luisterhouding, waarbij in resonantie wordt getreden met hetgeen binnenin beweegt. Vanuit een anticiperende innerlijke stilte worden hier geen imaginaire klanken vormgegeven, maar krijgt de beweging vanuit het lichaam vrij spel. Oervormen worden als het ware belichaamd en uiteindelijk effectief vormgeven op papier. 

Het voortdurend herhalen van de beweging faciliteert het in contact komen en blijven met de innerlijke pulsering, het tempo van het hart, de frasering van de adem… 

Voor mij een zeer laagdrempelige vorm om zeer snel toegang te krijgen tot de kern van je zijn op dat moment. 

(Lieselotte Steenkiste, muziektherapeut)

Concluderend, heb ik ervaren dat de TBM bij zowel cliënten als bij mijzelf emoties, gedachten en beelden oproept vanuit de beweging, waarbij ze op een andere manier voelbaar en zichtbaar worden dan in een gesprek. Ik neem het dan ook zeker mee in mijn rugzak aan methodes. Het volgende citaat van Paul Klee: past voor mij bij hoe ik terugkijk op de training: Art does not reproduce what we see; rather, it makes us see
(Kinder- en jeugd psycholoog)

De tekenbewegingen geven structuur en houvast, je kunt er op terugkijken, op reflecteren en daardoor ook veel beter onder ogen zien wat er speelt. Het helpt mij om de soms verwarrende gevoelens te ontwarren en onder woorden te brengen. Het maakt dat ik mijn eigen gevoelens meer serieus neem. Het helpt om minder in mijn hoofd te zitten.
(Hélène van Eekelen, beeldend therapeut) 

De oervormen uitoefenen was voor mij: ruimte voor mezelf maken. In de schaal voelde ik de koestering naar mezelf, ik kreeg power van de boog en samen werden ze voor mij een verbindende dans. Het omhoog bewegen gaf een bevrijdend gevoel, ruimte. De diagonalen kostten me meer moeite. In de spiraal voelde ik goed tot waar het voor mij natuurlijk was om te stoppen en daagde ik mezelf uit om toch verder te gaan…

Samenvattend: energie en leven. Dat voelde ik.
(Wieke, beeldend therapeut)

Ik heb ervaren dat een tekenbeweging een tekort aan voelen kan herstellen, maar ook een teveel aan emotie kan bijsturen, doordat je tijdens de oefening afstand kunt nemen of kunt vertragen en ook na de oefening die emotie kunt waarnemen en kunt navoelen en bespreken.
(Roos Wisse, beeldend kunstenaar en -therapeut) 

De dynamiek en het ritme van de staande en liggende lemniscaat en de cirkels, rechtsom met links en linksom met rechts, waarbij ik ook weer met mijn hele lichaam meebeweeg, geven mij ruimte en een beter inzicht in de begrippen geven en ontvangen. Ik geef bijvoorbeeld mijn stress aan de aarde en ontvang kalmte en rust. (Anne, cliënt) 

De kracht van de tekenbewegingsmethode zit hem in het aanboren van levensenergie en het naar buiten brengen van deze innerlijke beweging. 

(Roos Birnie, beeldend therapeut)

 Soms voelt het alsof je tot het bot gaat en verder…en als het er allemaal mag zijn, is er niets meer wat je achter hoeft te houden. Dan is dát wat het is. Daar word ik dan weer door gevoed, dat geeft me nieuwe energie.
(student vaktherapie) 

Een belangrijke, kracht-gevende ontdekking is de verbinding met mijn kern; rustig en stil.

(student vaktherapie)