Van het boek ‘In Tekenbeweging Zijn’, dat in 2011 uitkwam, is in maart 2023 een 2e herziene druk verschenen.
Sinds 2017 is er ook een Engelse versie van de eerste druk verkrijgbaar.

Beide boeken zijn verkrijgbaar via de boekhandel of via bol.com.

Samenvatting

De tekenbewegingsmethode (TBM) is een vorm van begeleid zelfonderzoek die zowel toepasbaar is binnen een therapeutische setting als in het kader van coaching en procesbegeleiding.

De tekenbewegingsmethode (TBM) is een vorm van begeleid zelfonderzoek die zowel toepasbaar is binnen een therapeutische setting als in het kader van coaching en procesbegeleiding. Door het universele karakter van de oefeningen kan TBM bij een breed spectrum aan doelgroepen worden toegepast, zowel in groepsverband als individueel. De tekenbewegingsoefeningen zijn gericht op bewustwording van het lichaam en de adembeweging, versterking van concentratie en oordeelvrije zelfreflectie, intermenselijke vaardigheden en het hanteren van emoties en crises. De focus van de oefeningen ligt op de beleving in het hier en nu. TBM is gebaseerd op tien oervormen, die het uitgangspunt en het gereedschap zijn voor onbeperkte mogelijkheden binnen een heldere begrenzing. In dit boek beschrijven we negenentwintig tekenbewegingsoefeningen, elk daarvan met een specifiek doel en een eigen werkwijze. Een tekenbeweging komt voort uit de beweging van het lichaam. Als die persoonlijke dynamiek overgebracht wordt op een vel papier door middel van een krijtje ontstaat de tekenbeweging. De interactie tussen de doorgaande beweging, het materiaal en het beeld brengt een innerlijk proces op gang waardoor sporen verlegd kunnen worden. Inmiddels zijn veel vaktherapeuten, psychotherapeuten en coaches in Nederland en Vlaanderen opgeleid om met TBM te kunnen werken. De vaktherapeutische opleidingen gebruiken de tekenbewegingsmethode en het boek in het lesaanbod. Lida Floor & Didi Overman ‘TBM is een menswaardige methode om de innerlijke staat van zijn boven water te krijgen, veilig en zichtbaar in beeld. Een schat aan oefeningen om ruimte in te nemen of gedrag te veranderen. Een kans om een beter leven te krijgen, een kans om voorbij de oersprong te springen.’ Marleen van den Bergh, beeldend kunstenaar en procesbegeleider ‘Durf en creativiteit, compassie met ernstig beschadigde patiënten en deskundige ervaring komen samen in dit prachtige boek. De verbinding tussen TBM en bewezen effectieve behandelingen zorgt voor een waardevolle persoonlijke verdieping. Een verdieping die voor iedereen overigens relevant kan zijn.’ Albert Blom, psychiater, voormalig directeur behandelzaken GGZ inGeest, nu directeur Acute en Forensische psychiatrie bij GGZ Noord-Holland-Noord.