Boek "In tekenbeweging zijn"

de tekenbewegingsmethode in theorie en praktijk - ervaringsgericht en dynamisch werken met TBM 

 Van het boek ‘In Tekenbeweging Zijn’, dat in 2011 uitkwam, is in maart 2023 een 2e herziene druk verschenen.
Sinds 2017 is er ook een Engelse versie van de eerste druk verkrijgbaar.

Beide boeken zijn verkrijgbaar via de boekhandel of via bol.com. 

Tijdschrift Stroom in Beeld

In juni 2017 verscheen in het themanummer ('spelenderwijs') van het tijdschrift Stroom in Beeld van de Vereniging Tekentaal het artikel 'De Spelende Mens (Homo Ludens) in Tekenbeweging'. Hierin beschrijven we onze visie vanuit TBM op het verband tussen de vervulling van de basisbehoeften (veiligheid, verbondenheid, autonomie, begrenzing, zelfexpressie, spontaniteit en spel) en het vermogen om zich als mens optimaal te kunnen ontplooien.

Boek bijdrage

Voor het in 2018 bij uitgeverij Acco verschenen boek 'RUIMTE MAKEN VOOR VERLIES EN ROUW IN THERAPIE'  werden we uitgenodigd een hoofstuk te schrijven over de Tekenbewegingsmethode met de titel: "Ik voel, ik voel wat jij niet voelt... Rouw en verlies in tekenbeweging"

Daarin wordt een TBM interventie beschreven met bijbehorende casus. De interventie bestaat uit drie fasen en is gericht is op erkenning van een verlies en het aangaan van het rouwproces dat daaruit voortkomt.  

TIJSCHRIFT VOOR VAKTHERAPIE

In het Tijdschrift voor Vaktherapie van 2014 vindt u het artikel 'In tekenbeweging zijn, ervaringsgericht en dynamisch werken binnen de beeldende therapie'.