Beweging baart vorm, vorm baart beweging.

Vorm baart verdriet, haat, liefde, tegenzin en genegenheid.

Het zijn vormen van de psyche die uit beweging ontstaan zijn.

Wil ik een lijn kunnen ervaren dan moet ik mijn hand analoog aan die lijn bewegen. 

Mijn psyche kan ik ervaren door mijn hand te bewegen terwijl ik de lijn volg. 

Bewegingskarakter is vormkarakter.

Doorvoel de vorm en deze wordt van binnen wedergeboren. (J. Itten)

Inleiding

De tekenbewegingsmethode (TBM) is een vorm van begeleid zelfonderzoek die zowel toepasbaar is binnen een therapeutische setting als in het kader van coaching en procesbegeleiding. Door het universele karakter van de oefeningen kan TBM bij een breed spectrum aan doelgroepen worden toegepast, zowel in groepsverband als individueel. 

De tekenbewegingsoefeningen zijn gericht op bewustwording van het lichaam en de adembeweging, versterking van concentratie en oordeelvrije zelfreflectie, intermenselijke vaardigheden en het hanteren van emoties en crises. De focus van de oefeningen ligt op de beleving in het hier en nu.

TBM is gebaseerd op tien oervormen, die het uitgangspunt en het gereedschap zijn voor onbeperkte mogelijkheden binnen een heldere begrenzing.

TBM is toepasbaar als een zelfstandige therapiebehandeling of binnen een multidisciplinaire setting. 

YouTube

YouTube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de YouTube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Wat is een tekenbeweging ?

Een tekenbeweging is een beweging die een teken voortbrengt. De beweging komt eerst. Het teken (de tekening) komt eruit voort en is de materiƫle verschijningsvorm van de beweging. Een tekenbeweging komt voort uit de beweging van het lichaam. Als die persoonlijke dynamiek overgebracht wordt op een vel papier door middel van een krijtje ontstaat de tekenbeweging. De interactie tussen de doorgaande beweging, het materiaal en het beeld brengt een innerlijk proces op gang waardoor sporen verlegd kunnen worden.

Tekenbewegingen bevorderen zelfbewustzijn en concentratie, creativiteit, oordeelvrije zelfreflectie, helder denken, zuiver voelen en effectief communiceren. 

De tekenbewegingen zijn gebaseerd op tien oervormen: schaal, boog, cirkel, spiraal, liggende lemniscaat, staande lemniscaat, aardelijn, verticale lijn, diagonale lijn, zon en alle mogelijke variaties die hieruit kunnen ontstaan.

De tien oervormen

De tien oervormen zijn het vocabulaire voor de tekenbewegingen.  

Elk van deze tekenbewegingen heeft een aantal essentiĆ«le kenmerken. Maar in de praktijk blijkt dat het scala aan mogelijke associaties, projecties en ervaringen oneindig is. Het abstracte karakter van de oervormen draagt bij tot een persoonlijke beleving en betekenisgeving. Er zijn veel overeenkomsten in deze beleving, op grond waarvan bepaalde eigenschappen aan de tekenbewegingen kunnen worden toegekend. Maar er zijn minstens evenzoveel verschillen, per persoon, maar ook per moment. 

SCHAAL

BOOG

CIRKEL

SPIRAAL

S.LEMNISCAAT

DIAGONAAL

ZON

L. LEMNISCAAT

AARDELIJN

VERTICALE